6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53 - 55. Tel: 06-63/562-380 Fax: 06-63/562-381 e-mail: deaksuli@szentes.hu

Könyvtár adatbázisok

 

 


A pályázati kiírás:
TIOP 1.2.3-09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése  – „Tudásdepó Expressz”

A TÁMOGATÓI OKIRAT kelte:  Budapest, 2010. május 17.

A TÁMOGATÓI OKIRAT hatályos:  2010. május 26.

A projekt EMIR azonosítója:  TIOP-1.2.3-09/1-2010-0026

A projekt címe:
Iskolai e-könyvtárak fejlesztése
Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása

A konzorcium tagjai:

Főpályázó: 

  • Kiss Bálint Református Általános Iskola

 További kedvezményezettek:

  • Deák Ferenc Általános Iskola
  • Klauzál Gábor Általános Iskola

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:  2010.08.01.
A megvalósítás határideje:  2011.10.30.

Támogatás összege:
A projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 7 999 502 Ft

Kedvezményezettenként:
Megnevezés Elszámolható költség összesen
Kiss Bálint Református Általános Iskola 3 489 534 Ft
Deák Ferenc Általános Iskola 2 254 984 Ft
Klauzál Gábor Általános Iskola 2 254 984 Ft
Összesen: 7 999 502 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %.

A projekt tartalma:A pályázat benyújtására létrehozott konzorciumban három szentesi általános iskola könyvtára vesz részt. A három könyvtár a cél érdekében együttműködési megállapodást köt, melyben a munkák összehangolását, a közös pályázatkészítést vállalták.
Az iskolai könyvtárakban az intézmények beiskolázási körzeteinek megfelelően jelentős a kistérségi könyvtárhasználók aránya is. Az együttműködő könyvtárak köre a viszonylag jól felszerelt, megfelelő szolgáltatást nyújtótól az elavult infrastruktúrájú, szerény szolgáltatást nyújtóig terjed. A könyvtárak közül kettő a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően a SZIRÉN integrált könyvtári rendszert használja, a harmadik tag GEORGE könyvtári rendszerrel rendelkezik. A könyvtárakban a könyvtári alapszolgáltatáson túl idegen nyelvi, filmgyűjteményi adatbázisokat, különféle kisebb irodai szolgáltatásokat (fénymásolás, spirálozás, laminálás) biztosítanak. A konzorciumot vezető könyvtár NAVA Pont. Internet és számítógép-használat megoldott, de az eszközök elavultsága (vagy hiánya) miatt korlátozott a használhatóság (lassú, kis kapacitású gépek, egészségtelen monitorok, lassú internet hozzáférés)
Csoportos foglalkozásokat, rendhagyó órákat, előadásokat minden könyvtárban tartanak.
A rendszeres iskolai könyvtárhasználók aránya 15-20 %.

Az elsődleges cél a konzorciumi könyvtárak szolgáltatási struktúrájának fejlesztése, átalakítása. A személyes használat mellett a távolról is elérhető szolgáltatások kialakításával a könyvtárat használók számának gyarapodása várható.
A fejlesztés egyik célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló részére. Így a kistelepüléseken élők is elérhetik a kiegészítő szolgáltatásokat, az internet segítségével a könyvtár 24 órán keresztül elérhető lesz, létrehozásra kerül a közös OPAC. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, amelyhez a későbbiekben a kistérség többi könyvtára is kapcsolódni tud, illetve az országos rendszerhez való kapcsolódás is biztosított legyen.
Fontos feladat a fiatalok információhoz jutásának, tanulási, továbbképzési terének virtuális és fizikai kialakítása, hogy az oktatás helyétől való távolság ne állhasson a tanulás útjába, az önképzés és élethosszig tartó tanulás folyamatának feltételei meglegyenek a konzorciumi könyvtárakban.
Az elkövetkezendő 5 évben a könyvtári szolgáltatásokat rendszeresen használók számát 20-25 %-kal szeretnénk megnövelni.
Kiemelt cél az intézményi szintű írásos dokumentumok (könyvek, újságcikkek, fotók, videó-anyagok, jegyzőkönyvek, stb.) digitalizálása, s így internet történő elérhetőségének biztosítása.
Javítani kell a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is és meg kell teremteni az online szolgáltatások feltételeit is.
Fontos cél, hogy a digitális írástudás elterjesztésében minél hatékonyabban vegyenek részt a konzorciumi könyvtárak, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ne csak az iskolai, hanem a konzorciumi könyvtárak is elérhetőek legyenek, illetve vonzó szolgáltatást biztosítsanak.

A konzorcium célja, hogy az iskolarendszerű oktatást segítse, biztosítsa az egész életen át tartó tanuláshoz, önképzéshez szükséges feltételeket. Elérhető, hogy egy korszerűbb informatikai struktúra alakuljon ki, biztosítva az intézmények dokumentumaihoz (könyvek, állományok, szakirodalom) történő gyors hozzáférést. Cél, hogy a fogyatékkal élőknek is minél szélesebb körű szolgáltatás legyen elérhető.
Jelen pályázattal megvalósíthatóvá válik a közös virtuális könyvtár, közös katalógus és elektronikus könyvtár kialakítása. Az együttműködéssel olyan korszerű rendszer jön létre, amelyet önállóan még hosszú ideig egyik könyvtár sem lett volna képes biztosítani, a könyvtári munkafolyamat nagy része elektronikussá válhat. Ez a költséghatékonyságot figyelembe véve, intézményi szerverek telepítésével történne meg.
A virtuális könyvtárak - az eddigi korlátozott nyitvatartási idővel szemben - interneten 24 órában hozzáférhetőek lesznek, így a könyvtárhasználók számának jelentős növekedésével számolunk.

A projekt keretében beszerzett munkaállomások lehetőséget adnak a digitális technológia fejlesztésére, ezáltal megkönnyítve az információshoz jutást, az élethosszig tartó tanulás és önképzés feltételeit.

A projekt célja, hogy korszerű informatikai infrastruktúra és közös közoktatási katalógus épüljön fel, mely a városi, megyei és országos rendszerekkel is kompatibilis.
Online könyvtári szolgáltatások létrehozása az érintett közoktatási intézmények tanulói és dolgozói számára.

A projekt eredményeként jelentősen javulhatna a digitális írástudás feltételrendszere, könnyebbé válhatna a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók információhoz való jutása, segítséget kaphatna az új IT technológia népszerűsítése.
A felhasználói gépek beszerzésével lehetőség nyílna számítástechnikai, internet használói tanfolyamok szervezésére, megteremtve ezzel a tanulókon, dolgozókon túl egy szélesebb kör számára (szülők) az információhoz, tanulást támogató tartalmakhoz való jobb hozzáférés lehetőségét.
A projekt eredményeképpen erősödhet az érintett intézményekben az összetartozás érzése.
A fejlesztéssel a konzorciumi tagokra - melyhez Szentes és kistérségének további közoktatási intézményei is csatlakozhatnak a későbbiekben - kiterjedő szolgáltatási rendszer alakul ki, közös tudásbázis valósul meg.

A projekt tevékenysége során olyan új, összehangolt, egységes hálózat jön létre, mely a résztvevő konzorciumi tagok számára megteremti a virtuális könyvtár kialakítását, a könyvtárhasználók online hozzáférését városi, megyei és országos adatbázisokhoz.

Sziliné Molnár Lucia

 


EU támogatással valósul meg három szentesi iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása.

A program résztvevői:
Kiss Bálint Református Általános Iskola - konzorciumvezető
Klauzál Gábor Általános Iskola - konzorciumi tag
Deák Ferenc Általános Iskola - konzorciumi tag

A projekt címe:
Iskolai e - könyvtárak fejlesztése
Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása

A projekt EMIR azonosítója:
TIOP - 1. 2. 3 - 09 / 1 - 2010 - 0026

A Szentest és kistérségét érintő három városi általános iskolában megvalósuló fejlesztés nyomán olyan összehangolt, integrált könyvtári szakszolgáltatási rendszer jön létre, ami a saját könyvtári szolgáltatások bővülése mellett virtuális (elektronikus) közös katalógust és elektronikus könyvtárat is megvalósít. Az olvasók számára az internet használatával 24 órán keresztül elérhetővé válik a könyvtári szolgáltatások meghatározó része.

A közös projekt kiemelt célja, hogy a kistérségi diákok esélyegyenlőségét biztosítsa, a korszerű technikai eszközök beszerzésével könnyen használható szolgáltatást nyújtson. A kialakuló rendszer segítségével lehetővé válik a digitális dokumentumok elektronikus küldése és fogadása. A konzorciumi web - portálon keresztül elérhetőek lesznek a magasabb szintű könyvtári szolgáltatások is. A konzorciumban létrejövő fejlesztés a kölcsönös előnyökön alapuló hosszú távú együttműködés lehetőségét is megteremti.

A projekt keretében beszerzendő 3 könyvtáros tanári + 20 diák munkaállomás a megújuló átépítésre kerülő könyvtári helyiségekkel lehetőséget ad a digitális technológia fejlsztésére, ezáltal megkönnyítve az információhoz jutást, az élethosszig tartó tanulás és önképzés feltételeit. A fejlesztés során a három iskolai könyvtár a saját oktatási - nevelési intézményének tanítási - tanulási médiatárává, oktatási helyszínévé és kommunikációs centumává válik. Komplex gyűjteményei - a hagyományos könyvtár és tudástár, az információs adatbázisok és az elektronikus dokumentumok szerves egységeként - a legkorszerűbb igényeket is magas szinten kielégítő szolgáltatást fog biztosítani.

Karikó Tóth Tibor projektmenedzser
Kiss Bálint Református Általános Iskola

E-napló

Gyorshír

Megyei Mesemondó Verseny

2017. december 7. csütörtökön
13.00 órától lesz.


TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0411

Határtalanul pályázat

Ebédbefizetés

januári
étkezési díj befizetés:

január 10. szerda és
január 11. csütörtök,
7.00 - 11. 00 óráig
és
13.00 - 16.00 óráig.

napközi 100 % 14*582= 12 222 Ft
ebéd 100 % 14*347= 7 287 Ft

Heti étrend

Csengetési rend

1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 9.00 - 9.45
3. óra 10.00 - 10.45
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.50 - 12.35
6. óra 12.45 - 13.30
7. óra 13.40 - 14.25
8. óra 14.30 - 15.15
9. óra 15.15 - 16.00

Alapítványunk

Szentesi
Deák Ferenc Általános
Iskoláért Alapítvány


Bankszámlaszáma:
80600017-10000908-
00000000


Adószáma:
19084231-1-06

Alapítványunk támogatói

facebook oldalunk

Youtube csatornánk

Fenntarthatósági Témahét

Vesd bele magad!

Bejelentkezés

www.szenteskep.hu